This project has been funded with support from the European Commission.
TRAINING FOR FAMILY BUSINESS TRANSFERS

Семейният бизнес е една от най-старите форми на осъществяване на бизнес. Днес той не е просто в основата на частния сектор, а поддържа цели икономики. В Европейския съюз семейните предприятия съставляват повече от 60% от всички фирми, а освен това представляват 40% - 50% от общата заетост.

Процесът на трансфер и приемственост в или извън семейството е изключително решителна фаза от съществуването на едно семейно предприятие. Според последните проучвания, наследяването на семейния бизнес се проваля в 60% от случаите, поради недобра комуникация в рамките на семейството, а не поради провали, произтичащи от професионални грешки в областта на счетоводството, правното и финансово-консултантското планиране или поради данъчни разпоредби относно прехвърлянето на предприятия. В същото време, подкрепата и консултирането в сферата на бизнес трансферите се фокусират твърде много върху техническите и законодателните въпроси.

Правното и техническо планиране не гарантира успешен трансфер. Това зависи от добрата подготовка на семейството да се справи с прехода, което е много по-важно. Следователно, собствениците на семеен бизнес и членовете на семейството трябва да подобрят своите нетехнически умения като умения за общуване в рамките на семейството и бизнес контекста, умения за вземане на решения, когато обмислят приемственост от биологични и небиологични роднини, както и от лица извън семейството, управление на конфликти, както и умение за критично мислене, например.

Бизнес консултантите, от друга страна, се нуждаят от насоки, инструменти и практически средства, за да консултират собствениците на семеен бизнес и членове на семейството как да се справят с проблемите с приемствеността, когато "семейните" и “търговските“ интереси се срещнат, и най-често, се конфронтират взаимно.

Проект SUCCESS.ion, съфинансиран по Програма Еразъм+ на Европейската комисия, ще разработи обучителен и помощен материал както за собственици/членове на семеен бизнес, така и за консултанти с цел подготовка, планиране и извършване на успешен бизнес трансфер. Проектът ще създаде иновативни обучителни решения, които ще са налични онлайн за самостоятелно учене, както и за традиционно обучение „лице в лице“:

  • Наръчник за бизнес консултанти за трансфер и приемственост на семейни бизнеси
  • Наръчник за приемственост за прехвърлящи лица и правоприемници в семейни фирми

Всички обучителни материали и инструменти ще бъдат налични онлайн на пет езика: английски, български, немски, гръцки и испански.

В рамките на проекта ще се проведат отделни курсове в България, Германия, Гърция и Испания с цел тестване и въвеждане на обученията и обучителните инструменти.


This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.