This project has been funded with support from the European Commission.
TRAINING FOR FAMILY BUSINESS TRANSFERS

ОТНОСНО

Целите на проект Success…ion

Чрез разработването на интегриранo обучение за приемственост на семеен бизнес за собственици на семейни фирми и членове на семейството, както и за бизнес консултанти, проектът има за цел да:

  • Подкрепи членовете на семейния бизнес и собствениците чрез практически и лесни за следване обучителни инструменти, за да разберат и съпоставят проблемите на приемствеността от гледна точка на семейството и бизнеса
  • Повиши знанията и уменията на бизнес консултантите чрез предоставянето на набор от методически указания, инструменти и практически средства за ефективно консултиране на собственици на семеен бизнес и членове на семействата им как да се справят с проблемите на приемствеността
  • Осигуряване на интегриран онлайн инструмент с помощни материали за професионални обучители, консултанти, организации, обучаващи предприемачи, както и бизнес училища и обучителни структури с цел допълване или създаване на проекти за обучение в сферата на приемствеността на семейни бизнеси
  • Предлагане на нови знания и идеи по въпроса за приемствеността на семейните бизнеси чрез научни изследвания в страните участнички, както и идентифициране на обучителните нужди
  • Разпространяване на резултатите от проекта, както и проучване на аспектите на устойчивостта за бъдещо използване на разработените резултати в страните по проекта и извън тях, по-специално във връзка с разработването на по-нататъшни възможности за обучение

Кой изпълнява проект Success…ion

Проект Success…ion стартира в края на 2015 г. и ще приключи през септември 2017 г. Проектът е координиран от Ямболската търговско-промишлена камара в България. Проектният екип се състои от още осем партньори от България, Гърция, Кипър и Испания. Те съчетават опит в сферата на професионалното обучение, бизнес и предприемаческите консултации, изследванията и академичните знания, електронното обучение и обучението на възрастни, предоставянето на технически решения в образованието и обучението.

Повече информация за партньорите по проект „Success…ion” може да намерите в секция ПАРТНЬОРИ


This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.